Personu datu aizsardzības politika

Saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, "Moller Auto Latvia" SIA ir atbildīga par uzņēmuma rīcībā nonākušo fizisku personu datu uzglabāšanu un aizsardzību. Fizisko personu datu aizsardzības likums liedz nodot šos datus trešajām personām, ja par to nav bijusi atsevišķa vienošanās ar klientu.

Klientu personīgie dati tiek izmantoti, lai pildītu savstarpējo vienošanās vai līgumu saistības, lai uzņēmums spētu sazināties ar klientiem, risinātu transportlīdzekļu operatīvos remonta un drošības jautājumus, kā arī informētu par produktu jaunumiem, īpašiem piedāvājumiem un citiem ar uzņēmuma darbību saistītiem pakalpojumiem.